Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech Tianjins VD i Kina avgår

08:00 / 1 July 2015 Elos Medtech Press release

Elos Medtech AB meddelar idag att VD/Platschef Jurgen Moortgat lämnar sin tjänst vid Elos Medtech Tianjin i Kina.

Jurgen Moortgat tillträdde tjänsten som VD på Elos Medtech Tianjin den 1 maj 2014, och har valt att lämna bolaget efter gemensamma diskussioner om hur Elos Medtech framöver ska verka i Kina. Vi förväntar oss att ha en tillförordnad platschef under kvartal 3 2015. Sökandet efter en ny VD/Platschef har redan inletts.

"Med den etablerade strukturen och det ledningssystem vi har inom Elos Medtech-koncernen säkerställer vi att Elos Medtech Tianjin fortsätter ledas på ett betryggande sätt tills dess ny VD är på plats", säger koncernchef Johannes Lind-Widestam.

Elos Medtech är idag är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av marknadsledande internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Lidköping 2015-07-01

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information se www.elosmedtech.com  

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2015 kl 08.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/