Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elos Medtech - teckning av optioner

Ledningen och nyckelpersoner inom Elos Medtech koncernen har tecknat totalt 251 500 optioner i incitamentsprogrammet 2016/2019 som årsstämman besl...

17:00 / 28 Oct Elos Medtech Press release

Elos Medtech AB (publ) - Årsstämma 2016

Årsstämman beslutade bl a om
- Utdelning med SEK 1:00 per aktie för 2015
- Emission av teckningsoptioner
- Anders Birgersson ny styrel...

08:00 / 27 Apr Elos Medtech Press release

Elos Medtech tillsätter ny VD i Kina

Pär Teike har utsetts till ny VD för Elos Medtech Tianjin. Han tillträdde sin befattning den 1 januari 2016. Pär har bred erfarenhet från ledande ...

08:00 / 8 Jan Elos Medtech Press release