Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech tillsätter ny VD i Kina

08:00 / 8 January 2016 Elos Medtech Press release

Pär Teike har utsetts till ny VD för Elos Medtech Tianjin. Han tillträdde sin befattning den 1 januari 2016. Pär har bred erfarenhet från ledande befattningar inom väletablerade medicinteknik- och industribolag som Getinge, Stena och SKF. Pär har under de senaste 25 åren främst varit baserad i Kina och andra länder i Asien och har därigenom stor kännedom om den kinesiska marknaden och kulturen. 

"-Vi är glada att kunna knyta Pär Teike till vår organisation i Kina. Elos Medtech Tianjin är i en fas där Pärs erfarenheter - både från att leda och utveckla organisationer i Kina och från produktion av medicintekniska produkter - ger oss trygghet i våra planer framöver, säger Johannes Lind-Widestam, VD och koncernchef för Elos Medtech."

Elos Medtech är idag en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av marknadsledande internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Koncernen omsätter ca 550 MSEK och har ungefär 520 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Lidköping, 2016-01-08

Elos Medtech AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 januari 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/