Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Johannes Lind-Widestam lämnar posten som koncernchef i Elos Medtech

08:00 / 20 January 2016 Elos Medtech Press release

Johannes Lind-Widestam har valt att lämna sin anställning som VD och koncernchef för Elos Medtech. Under uppsägningstiden kvarstår han i sin befattning och lämnar koncernen vid halvårsskiftet. Processen med att hitta Johannes efterträdare inleds omgående.

- Vi tackar Johannes för den tid han verkat som koncernchef för Elos Medtech, säger Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande. Vi beklagar att han lämnar vår koncern. Johannes har bland annat bidragit till förvärvet och integrationen av vårt amerikanska dotterbolag Onyx Medical. Han har också på ett förtjänstfullt sätt fortsatt att driva utvecklingen av koncernen mot en fokuserad global medicinteknisk aktör.

- Jag är glad över att ha varit en del av Elos Medtech och den expansionsprocess som pågår. Jag är övertygad om att koncernen på ett framgångsrikt sätt även fortsättningsvis kommer att satsa på tillväxt, säger Johannes Lind-Widestam.

Elos Medtech är idag en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av marknadsledande internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Koncernen omsätter ca 550 MSEK och har ungefär 520 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Lidköping, 2016-01-20

Elos Medtech AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 januari 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/