Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech har utsett Christian Bergaust till ny CFO

08:00 / 28 October 2016 Elos Medtech Press release

Till ny CFO för koncernen Elos Medtech har Christian Bergaust, Göteborg, utsetts.

Christian Bergaust, född 1962, kommer närmast från Bristol Myers Squibb, Tyskland, där har han arbetat som Finance Director. Christian har lång internationell erfarenhet från olika finanspositioner inom läkemedelsbranschen och fordonsindustrin.

Han tillträder tjänsten som CFO för Elos Medtech den 1 november 2016.

Lidköping, 2016-10-28

Elos Medtech AB (publ)

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/