Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech flyttar huvudkontoret till Göteborg

13:00 / 1 November 2016 Elos Medtech Press release

Koncernen Elos Medtech AB (publ) flyttar huvudkontoret från Lidköping till Göteborg den 1 november 2016.

Flytten av huvudkontoret till Göteborg är ett led i att koncentrera och samla fler av våra centrala resurser till en lokalisering.

Göteborg är ett centrum inom medicinteknik där vi successivt har byggt upp en säljorganisation under det senaste året. Nu samlar vi även den centrala ekonomifunktionen till Göteborg. Ett antal personer inom försäljning och marknad har sedan tidigare varit lokaliserade i Göteborg.

Ny adress är:

Elos Medtech AB
Nellickevägen 22

412 63 Göteborg
 

Lidköping, 2016-11-01

Elos Medtech AB (publ)

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 november 2016 kl 13.00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/