Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Anders Birgersson föreslås till styrelseledamot i Elos Medtech AB

08:00 / 11 March 2016 Elos Medtech Press release

Valberedningen i Elos Medtech AB kommer att föreslå årsstämman att till styrelseledamöter omvälja Stig-Arne Blom (styrelsens ordförande), Agneta Bengtsson Runmarker, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Thomas Öster.

Därutöver föreslår valberedningen att Anders Birgersson ska väljas in som ny ledamot.

Anders Birgersson är VD och koncernchef i VBG Group AB sedan 2001. Han är styrelseledamot i Christian Berner Tech Trade AB, Sparbanken Lidköping AB och KMT Precision Grinding AB. Anders Birgersson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola och har tidigare haft ledande befattningar inom SKF och ESAB.

Valberedningen i Elos Medtech representerar cirka 66 % av samtliga röster i bolaget. Dess övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämman som beräknas publiceras den 23 mars.

Lidköping, 2016-03-11

Elos Medtech AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/