Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech - Årsredovisning för 2015 publicerad

08:00 / 31 March 2016 Elos Medtech Press release

Svensk årsredovisning 2015 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats www.elosmedtech.com

Tryckt version distribueras i slutet av vecka 14 till aktieägare som önskar bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas via e-post till info@elosmedtech.comsamt per telefon 0510 48 43 60.

Engelsk version kommer att offentliggöras på vår webbplats i slutet av april.

Lidköping, 2016-03-31

Elos Medtech AB (publ)

Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2016 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/