Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech utnämner Jan Wahlström till ny VD och koncernchef från den 1 juli 2016

08:00 / 1 June 2016 Elos Medtech Press release

VD Johannes Lind-Widestam har som tidigare kommunicerats beslutat sig för att lämna sitt uppdrag den 30 juni 2016. Johannes kommer att efterträdas av Jan Wahlström som tillträder befattningen den 1 juli 2016. Jan kommer närmast från en befattning som VD för Larodan AB. Larodan utvecklar, tillverkar och marknadsför högkvalitativa lipider för kemisk forskning för den internationella marknaden. Jan har tidigare varit VD för Biolin Scientific och innehaft ledande befattningar inom flera bolag verksamma inom medicinteknik.

Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande i Elos Medtech säger: -"Vi är mycket glada över att ha knutit Jan Wahlström till oss som ny koncernchef. Jan har både en personlighet och yrkeserfarenhet som gör honom lämplig att ta över ledarskapet för Elos Medtech. Hans uppgift blir att, på global bas, vidareutveckla vår verksamhet och stärka vår position inom utvalda marknadssegment.
Samtidigt vill jag tacka Johannes Lind-Widestam för hans insatser under tiden som VD. Under Johannes ledning har koncernens fokus inom medicinteknik förstärkts ytterligare bl a med förvärvet av Onyx Medical men även genom satsningarna på egna produkter."
Jan Wahlström säger: -"Jag upplever Elos Medtech som ett högkvalitativt företag väl positionerat inom den medicintekniska sektorn. Det känns mycket inspirerande att få möjlighet att ta över som chef för koncernen."  
Elos Medtech är idag en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicinteknikprodukter och komponenter som t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av marknadsledande internationellt verksamma medicinteknikföretag.
Koncernen omsätter ca 550 MSEK och har ungefär 520 anställda. Koncernen är sedan 1989 noterad på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholm. Aktien är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.
Lidköping, 2016-06-01
Elos Medtech AB (publ)
För ytterligare upplysningar kontakta:
Stig-Arne Blom, styrelsens ordförande, telefon 0705 25 16 15, e-post stigarne@blom.pp.se
För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com
Informationen i denna pressrelease är sådan som Elos Medtech AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juni 2016 kl 08.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/