Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

Elos Medtech- Kallelse extra bolagsstämma

Aktieägarna i Elos Medtech AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 december 2017
kl. 11.00 i Lyckholms disponentvilla, Nellickeväg...

09:00 / 21 Nov Elos Medtech Press release

Elos Medtech AB (publ) - Årsstämma 2017

Årsstämman beslutade bl. a om
- Utdelning med SEK 1:30 per aktie för 2016
Elos Medtechs årsstämma 2017
Elos Medtech AB (publ) höll årss...

08:00 / 27 Apr Elos Medtech Press release

VD/platschef vid Elos Medtech Tianjin avgår

Elos Medtech AB meddelar idag att VD/platschef Pär Teike har valt att lämna sin tjänst vid Elos Medtech Tianjin i Kina. Pär Teike kvarstår i sin nuvar...

13:30 / 10 Mar Elos Medtech Press release

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB
Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.
Emittent
...

08:45 / 6 Mar Elos Medtech Press release