Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech - Årsredovisning för 2016 publicerad

15:31 / 5 April 2017 Elos Medtech Press release

Elos Medtech - Årsredovisning för 2016 publicerad

Svensk årsredovisning 2016 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats www.elosmedtech.com

Tryckt version distribueras i slutet av vecka 15 till aktieägare som önskar bolagsinformation enligt Euroclear. Den kan även beställas via info@elosmedtech.com.

Engelsk version kommer att offentliggöras på vår webbplats i slutet av april.

Göteborg, 2017-04-05

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Jan Wahlström VD och koncernchef 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.comeller Christian Bergaust 070 293 50 40, christian.bergaust@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 april 2017 kl. 15.30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/