Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB - Tidigareläggande av kvartalsrapport

15:00 / 30 August 2017 Elos Medtech Press release

30 augusti 2017, 15:00

Elos Medtech AB meddelar idag att kvartalsrapporten för tredje kvartal 2017 kommer att publiceras den 24 oktober mot tidigare aviserat den 27 oktober.

Elos Medtech är en ledande utvecklings- och produktionspartner för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech koncernens omsättning är cirka 560 miljoner kronor och har cirka 520 anställda. Koncernen har handlats på NASDAQ Stockholm sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 30 augusti 2017

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070-212 18 89, e-post: jan.wahlstrom@elosmedtech.com  

Christian Bergaust, CFO, 070-293 50 40, e-post: christian.bergaust@elosmedtech.com 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Infomationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 augustil 2017 kl 15:00 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtec, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/