Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

VD/platschef för Elos Medtech Tianjin är tillsatt

19:00 / 25 September 2017 Elos Medtech Press release

Conny Jakobsson har utsetts som VD/platschef för Elos Medtech i Tianjin. Conny har 17 års erfarenhet från ledande befattningar i Kina, främst inom produktion och inköp. Conny har bred erfarenhet och kunskap om både marknaden och den kinesiska kulturen. Han kommer närmast från en VD-roll i ett kinesiskt bolag som tillverkar skärande verktyg och säljer CNC slipmaskiner. Han tillträder sin befattning i början av oktober 2017.

Conny Jakobsson har lång erfarenhet från ledande befattningar i producerande internationella bolag. Sedan avslutad ekonomi examen vid Stockholms Universitet har han
bl a arbetat inom Ericsson och Flextronics med inköp och kontraktering av produktion innan han valde att arbeta och bosätta sig i Kina för sjutton år sedan.

"Vi välkomnar Conny till vår verksamhet i Kina. Med sin bakgrund inom produktion med stort fokus på kvalitet och kunders behov, ser vi att Conny med sin erfarenhet kan bidra till att förverkliga våra tillväxtplaner och strategiska mål på den asiatiska marknaden. Vår bedömning är att Elos Medtech Tianjin kan utvecklas ytterligare som attraktiv partner till den globala medicintekniska marknaden", säger Jan Wahlström, VD och koncernchef för Elos Medtech.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech koncernens omsättning är cirka 550 miljoner kronor och har cirka 520 anställda. Koncernen har handlats på NASDAQ Stockholm sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 25 september 2017

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 september 2017 kl 19.00 (CET).

För ytterligare information, besök www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/