Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

10:10 / 19 December 2018 Elos Medtech Press release

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556021-9650 Elos Medtech AB
Instrument SE0000120776 B Shares
Innehavare Nordea Funds Ltd
 
Före transaktionen
Antal aktier 1 190 570
Antal rösträtter 119 057
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-12-13
Gränsvärde för antal aktier 15 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 212 840
 - direkt innehavda rösträtter 121 284
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 15,03272 %
 - direkt innehavda rösträtter 6,75088 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 6,75088 % 1 212 840
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 6,75088 % 1 212 840
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 121 284
 - andel av rösträtter 6,75088 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Rasmus Kroner
 - telefon +4555472411
 - mejl amreporting@nordea.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/