Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech bygger upp en stark plattform inom Dental Implant Systems

08:00 / 15 February 2018 Elos Medtech Press release

Elos Medtech utser Sören Olesen, VD för Elos Medtech Pinol, som Dental Business Director med ansvar att leda vår globala dentala strategi inom ett av våra viktiga affärssegment, Dental Implant Systems.

Under åren har Elos Medtech utvecklat ett starkt globalt kunderbjudande som utvecklings- och tillverkningspartner. Specialistkompetens inom utveckling och tillverkning samt innovativt utvecklade dentala instrument och digitala tandvårdsprodukter, utgör plattformen för Elos Medtechs dentala strategi och framtida tillväxt. Elos Medtech har med omsorg investerat i resurser, kapacitet och infört automatisering och robotar för att stödja den starka efterfrågan från kunder på den dentala marknaden. Sedan 2014 har Elos Medtech visat kontinuerlig stark tvåsiffrig tillväxt (13 % i snitt) i segmentet Dental Implant Systems.

"Vårt långsiktiga och dedikerade fokus inom detta affärssegment är framgångsrikt och skapar nya förfrågningar", säger Jan Wahlström, VD och koncernchef. "Ledande dentala aktörer har valt Elos Medtech som sin nyckelpartner, vilket stödjer och bekräftar Elos Medtechs roll som en trovärdig strategisk partner inom utveckling och tillverkning på den globala dentalmarknaden. Jag är glad att Sören Olesen kommer att leda vår tillväxtstrategi inom det strategiskt viktiga affärssegmentet Dental Implant Systems."

"Vi ser positivt på 2018 och de närmaste åren. Vi planerar att göra betydande investeringar för att kunna möta våra kunders ökande efterfrågan och vidareutveckla vårt erbjudande", säger Sören Olesen, VD för Elos Medtech Pinol. "Vi är redo att ta nästa steg och ta oss in på den amerikanska marknaden med våra dentala produkter." Sören Olesen fortsätter sin roll som VD för Elos Medtech Pinol i Danmark.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 15 februari, 2018

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.comSören Olesen, Managing Director Elos Medtech Pinol,+45 40 41 28 82, soren.olesen@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2018 kl. 08.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/