Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech uppnår en milstolpe inom Dental Implant Systems

10:55 / 23 February 2018 Elos Medtech Press release

Elos Medtech tillkännager att företaget har erhållit 510(k) tillåtelse från den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) för marknadsplacering av Elos Abutment Blanks på den amerikanska marknaden för dentala implantat. Elos Abutment Blank är nu en 510 (k) tillåten klass II-produkt som används för fräsning av individuella distanser till singelimplantat.

Den nordamerikanska marknaden är av stor betydelse och beräknas utgöra cirka 35% av den totala globala marknaden för dentala implantat. Segmentet fräst individuell protetik växer jämfört med konventionell gjutteknik och därför fyller individuella distanser en viktig funktion inom digital tandvård. Elos Abutment Blank är kompatibel med flera implantatplattformar och kommer främst att marknadsföras till fräscentra och dentala laboratorier som erbjuder moderna och effektiva protetiska lösningar till sina kunder.

"Vi är mycket nöjda att meddela att vi har fått vår första 510(k) tillåtna dentala produkt, Elos Abutment Blank, för den amerikanska marknaden. Det är en viktig strategisk milstolpe för Elos Medtech eftersom vi tar nästa steg in på den amerikanska marknaden", säger Søren Olesen, VD för Elos Medtech Pinol och Dental Business Director. "Detta bekräftar vårt dentala fokus och kommer att fungera som en solid plattform för vidare satsning av vårt dentala erbjudande i USA."

Tack vare noggrannheten och flexibiliteten i den dentala produktportföljen Elos Accurate®, har Elos Medtech uppnått en ledande position på den digitala dentala marknaden. Elos Accurate möjliggör ett öppet digitalt arbetsflöde som bekräftas av ett växande antal kunder över hela världen.

Elos Medtech är en ledande utvecklings- och produktionspartner för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 23 februari, 2018

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.comSøren Olesen, Managing Director Elos Medtech Pinol, Dental Business Director +45 40 41 28 82, soren.olesen@elosmedtech.com

  

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/