Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech: Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2018

12:00 / 16 February 2018 Elos Medtech Press release

Elos Medtech valberedning har meddelat bolaget att den kommer att föreslå omval av de nuvarande styrelseledamöterna Agneta Bengtsson Runmarker, Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson, Mats Nilsson och Jon Risfelt.

Vidare föreslår valberedningen omval av Yvonne Mårtensson som styrelsens ordförande.

Bakom valberedningens förslag står representanter för aktieägare som innehar ca 47 % av antalet röster i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämma.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls i Göteborg tisdagen den 24 april 2018.

Göteborg 2018-02-16

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018 kl. 12:00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/