Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech - Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2017 publicerad

15:00 / 3 April 2018 Elos Medtech Press release

Rapporterna svensk årsredovisning 2017 och engelsk hållbarhetsredovisning 2017 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats www.elosmedtech.com

Årsredovisning 2017 finns publicerad under IR och Finansiella rapporter. Hållbarhetsredovisning 2017 finns publicerad under About us och Sustainability.

Elos Medtech tydliggör sitt ansvar för hållbarhet och belyser årets viktigaste insatser i samband med den första publiceringen av hållbarhetsredovisning 2017. Detta innebär bland annat att läsaren främst hänvisas till web-versionen av både årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2017. Därmed minskas tryckupplagan väsentligt och vi ökar vårt bidrag till en mer hållbar miljö.

Göteborg, 2018-04-03

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta: Jan Wahlström ,VD och koncernchef 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.comeller Christian Bergaust, CFO 070 293 50 40, christian.bergaust@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 april 2018 kl. 15.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/