Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

12:17 / 25 April 2018 Elos Medtech Press release

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556021-9650 Elos Medtech AB
Instrument SE0000120776 ELOS B
Innehavare Svolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 897 593
Antal rösträtter 89 759
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2018-04-25
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 924 259
 - direkt innehavda rösträtter 92 426
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,1 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,1 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,1 % 924 259
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,1 % 924 259
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 92 426
 - andel av rösträtter 5,1 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Pontus Ejderhamn
 - telefon 08-4403770
 - mejl pontus.ejderhamn@svolder.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/