Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech bygger ut Onyx Medical i USA

17:30 / 8 May 2018 Elos Medtech Press release

Elos Medtech's kommer att bygga ut Onyx Medical LLC i Memphis, USA, med 2500 m² och investera i nya maskiner med anledning av ökad efterfrågan från ortopediska kunder. Bolaget har expanderat flertalet gånger sen de grundades för över 25 år sedan och denna utökning med 2500 m² innebär en fördubbling av produktionsytan.

Onyx Medical LLC förvärvades av Elos Medtech 2015 för utökad global närvaro och vidare specialisering inom ortopedi. Ett fokuserat arbete har sedan 2015 bedrivits för att skapa ett attraktivt globalt ortopedierbjudande baserat på vår tekniska expertkunskap och specialiserade kapacitet som strategisk partner. Arbetet har bedrivits i nära samarbete med kunder och har lett till en ökad efterfrågan av borr, "pins", "wires" och skruvar både inom traditionell trauma- och robotkirurgi. Efterfrågan är betydande vilket kräver en expansion av fabriken i Memphis.

"Vårt globala fokus på den ortopediska marknaden de senaste åren har gett oss nya möjligheter att möta kundernas ökade behov på samarbete, specialiserad kompetens och tillverkningskapacitet", säger Jodie Gilmore Global Business Director Orthopedics och Managing Director för Onyx Medical. "Vi bygger därför nu ut fabriken och investerar samtidigt i nya maskiner och annan utrustning för att öka vår kapacitet och därmed tillgodose våra kunders efterfrågan."

Med anledning av utbyggnationen och att nya arbetstillfällen skapas, har bolaget ansökt om skatteavdrag från "Economic Development Growth Engine för Memphis och Shelby County", vilket har beviljats. Detta skatteavdrag innebär en skattelättnad om närmare 12 miljoner kr (cirka 1,4 miljoner dollar), under en nio-årsperiod.

"Expansionen är ett betydande steg i vår plan för tillväxt och stärker inriktningen mot vårt strategiska fokusområde, Orthopedics. När utbyggnationen är klar under 2019 har vi skapat en stark plattform för fortsatt utveckling av vårt globala ortopediska erbjudande," säger Jan Wahlström, VD och koncernchef.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 500 anställda i världen och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 8 maj, 2018

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:
Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.comeller
Jodie Gilmore Global Business Director Orthopedics och Managing Director Onyx Medical, +1 901 323 6699, jodie.gilmore@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2018 kl. 17:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/