Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Managing Director/platschef för Elos Medtech Timmersdala är tillsatt

16:45 / 14 May 2018 Elos Medtech Press release

Sam Svännel har utsetts som Managing Director/platschef för Elos Medtech i Timmersdala idag den 14 maj 2018. Sam har lång och djup erfarenhet från ledande positioner inom produktion, distribution och projektledning, där hans senaste positioner hölls vid Breas Medical och GE Healtchare.

Sam har också en bred kunskap från den globala medicintekniska marknaden. Han har varit placerad i Sverige och ansvarig för produktionsenheter i länder såsom Sverige, USA, England och Turkiet i över tio år.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, t ex dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 500 anställda och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 14 maj 2018

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com

För ytterligare information koncernen, besök www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 16:45 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/