Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Danska Innovationsfonden finansierar dentalt forskningsprojekt för Elos Medtech

08:00 / 28 January 2019 Elos Medtech Press release

Elos Medtech har i samarbete med forskare vid DTU, Danmarks Tekniska Universitet, och iNANO-centret vid Aarhus Universitet startat ett nytt utvecklingsprojekt för att skapa en vit yta på titan. Innovationsfonden Danmark har investerat 10 miljoner danska kronor i forskningsprojektet, som kommer att slutföras år 2022.

Behandling av tandförlust med tandimplantat ökar över hela världen och denna trend skapar en ökad efterfrågan av bättre estetiska resultat. Metallen titan, som vanligtvis används för att tillverka implantatprodukter, har en grå färg och är därför en estetisk utmaning. Beroende på tjockleken på mjukvävnaden och implantatets placering i patientens mun kan den grå färgen synas genom mjukvävnaden. Dessutom, om mjukvävnaden drar sig tillbaka eller om det sker en benförlust, kan metallkomponenterna direkt exponeras. Alla dessa faktorer har en negativ inverkan på behandlingens estetiska resultat.

Forskningsgruppen har så här lång kunnat påvisa estetiska vita, stabila titanytor i laboratoriemiljö, vilket visar att det borde vara möjligt att utveckla en teknik för storskalig produktion som möjliggör en lösning till den estetiska utmaningen.

"Vi har satt ett ambitiöst mål att utveckla en robust teknik för att erhålla en vit yta på titan samtidigt som de lagstadgade kraven ska uppfyllas. Därefter kan tekniken användas kommersiellt", säger Ole Zoffmann Andersen, Phd och projektansvarig på Elos Medtech.

"Elos Medtech's vision är att transformera medicinsk teknologi och förbättra livskvaliteten över hela världen. En framgångsrik utveckling av denna nya teknik kommer att få stor påverkan på livskvaliteten för patienter som behandlas med tandimplantat. När vi lyckas kommer det att omdefiniera innebörden av estetisk tandvård och därigenom sätta en ny standard ", säger Sören Olesen, Business Director Dental på Elos Medtech.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 500 anställda och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 28 januari 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Sören Olesen, Managing Director Elos Medtech Pinol och Business Director Dental Implants,
+45 40 41 28 82, soren.olesen@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 januari 2019 kl 08.00 (CET).

För ytterligare information om ytforskning inom Elos Medtech,
besök: /elosmedtech.com/author/ole-zoffmann-andersen/

För ytterligare information om Elos Medtech, besök www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/