Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech överlåter verksamhet inom segmentet Hearing Device & Vibration

13:30 / 9 January 2019 Elos Medtech Press release

Elos Medtech meddelar idag att vi i samråd med Bruel&Kjaer har tecknat avtal om överlåtelse av verksamhet avseende montering och kalibrering av produkter inom marknaden för ljud och vibration. Elos Medtech har under 2018 tydligare fokuserat på medicinteknik och denna överlåtelse ligger i linje med vår strategi.

Elos Medtech meddelar idag att vi i samråd med Bruel&Kjaer har tecknat avtal om överlåtelse av verksamhet avseende montering och kalibrering av produkter inom marknaden för ljud och vibration. Elos Medtech har under 2018 tydligare fokuserat på medicinteknik och denna överlåtelse ligger i linje med vår strategi.

"Vårt strategiska arbete med att stärka och tydliggöra vårt globala erbjudande som specialiserad partner fortsätter inom medicinteknik", säger Jan Wahlström CEO. "Genom överlåtelsen kan vi fokusera våra resurser på ett mer effektivt sätt och vår verksamhet kommer att stärkas så att vi blir mer konkurrenskraftiga."

Tillverkningen av accelerometrar sker idag vid Elos Medtech Pinol, i Görlöse, Danmark. Överlåtelsen av verksamheten, vilken avser alla processer inom montering och kalibrering, kommer att ske under första halvåret 2019 och kommer inte att påverka koncernens resultat under innevarande år. För att säkra kompetens och försörjning av produkter, får berörd personal erbjudande om att följa med verksamheten till Bruel&Kjaer's anläggning i Naerum, Danmark.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 500 anställda och omsätter över 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 9 januari 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Sören Olesen, Managing Director Elos Medtech Pinol, +45 40 41 28 82, soren.olesen@elosmedtech.com 

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 januari 2019 kl 13.30 (CET).

För ytterligare information, besök www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/