Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

17:37 / 2 December 2019 Elos Medtech Press release

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556021-9650 Elos Medtech AB
Instrument SE0000171829 ELOS A
Innehavare Svolder AB (publ)
 
Före transaktionen
Antal aktier 961 000
Antal rösträtter 96 100
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Köp
Datum 2019-12-02
Gränsvärde för antal aktier 15 %
Gränsvärde för rösträtter 20 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 1 258 946
 - direkt innehavda rösträtter 394 046
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 15,6 %
 - direkt innehavda rösträtter 21,9 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 21,9 % 1 258 946
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 21,9 % 1 258 946
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 394 046
 - andel av rösträtter 21,9 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namn Pontus Ejderhamn
 - telefon 08-4403770
 - mejl pontus.ejderhamn@svolder.se
 
Kommentar
Svolders totala aktieinnehav uppgår därefter till 1 258 946 aktier, fördelat på 297 946 onoterade A-aktier samt 961 000 B-aktier.
 

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/