Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

09:31 / 4 December 2019 Elos Medtech Press release

Flaggningsmeddelande i Elos Medtech AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556021-9650 Elos Medtech AB
Instrument SE0000171829 Elos A
Innehavare Lars Runmarker
 
Före transaktionen
Antal aktier 516 846
Antal rösträtter 3 198 360
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2019-12-02
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 218 900
 - direkt innehavda rösträtter 218 900
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 2,71319 %
 - direkt innehavda rösträtter 1,21844 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 1,21844 % 218 900
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 1,21844 % 218 900
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 218 900
 - andel av rösträtter 1,21844 %

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/