Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech utser Ewa Linsäter som ny CFO

18:00 / 28 March 2019 Elos Medtech Press release

Elos Medtech har utsett Ewa Linsäter till ny CFO för koncernen Elos Medtech.

Ewa Linsäter har haft olika ledande befattningar och kommer närmast från REAC Group. Ewa har en MBA i ekonomi från Linköpings Universitet och startade sin karriär inom PwC. Hon har lång erfarenhet från industrin bland annat från Gunnebo och Ernströmgruppen. 

"Vi välkomnar Ewa till Elos Medtech när vi fortsätter på vår tillväxtresa. Ewa har gedigen erfarenhet från flera branscher där hon varit med och skapat lönsam tillväxt. Ewa kommer att bli en stor tillgång i vårt ledningsteam", säger Jan Wahlström, VD och koncernchef.

Ewa tillträder tjänsten som CFO för Elos Medtech i slutet av juni 2019.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 550 anställda och omsätter över 600 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg den 28 mars 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 kl 18.00 (CET). 

För ytterligare information om Elos Medtech, besök www.elosmedtech.com 

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/