Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Valberedningens förslag till styrelse till årsstämman 2019

15:00 / 13 March 2019 Elos Medtech Press release

Elos Medtechs valberedning har meddelat bolaget att den kommer att föreslå omval av de nuvarande styrelseledamöterna Anders Birgersson, Jeppe Magnusson, Yvonne Mårtensson och Jon Risfelt. Agneta Bengtsson Runmarker och Mats Nilsson har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

Till nya ledamöter kommer att föreslås Hanna Ernestam Wilkman, verkställande direktör för Stille AB, samt Claes Hansson, verkställande direktör för Götenehus AB.

Vidare föreslår valberedningen omval av Yvonne Mårtensson som styrelsens ordförande.

Bakom valberedningens förslag står representanter för aktieägare som innehar ca 69 % av antalet röster i bolaget.

Valberedningens övriga förslag kommer att offentliggöras i kallelsen till årsstämma.

Årsstämma i Elos Medtech AB hålls i Göteborg tisdag den 23 april 2019.

Göteborg den 13 mars 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Bengt Belfrage, valberedningens ordförande, telefon 0705 16 32 45, e-post bengt@belfrage.se

  

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com  

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnade för offentliggörande den 13 mars 2019 kl 15.00 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/