Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech - Årsredovisning för 2018 publicerad

08:30 / 2 April 2019 Elos Medtech Press release

Svensk årsredovisning 2018 för Elos Medtech AB publiceras idag på vår webbplats www.elosmedtech.com

Engelsk version kommer att offentliggöras på vår webbplats i slutet av april.

Göteborg, 2 april 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare upplysningar kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef  070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.comeller Christian Bergaust 070 293 50 40,  christian.bergaust@elosmedtech.com

 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2019 kl. 08.30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/