Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech tecknar första amerikanska distributörsavtalet

12:00 / 19 June 2019 Elos Medtech Press release

Vi har glädjen att meddela att vi har ett nytt distributörsavtal med Vulcan Custom Dental i USA för att erbjuda amerikanska kunder utvalda Elos Accurate®-produkter. Elos Accurate möjliggör ett öppet digitalt arbetsflöde för tandläkare och tandtekniker, som bekräftas av ett växande antal kunder över hela världen.

Vulcan Custom Dental, som ligger i Birmingham, Alabama, USA, är ett avancerat fräscenter med ett primärt fokus på dental implantatprotetik. Företaget är specialiserade på framställning av avancerade protetiska konstruktioner med högt fokus på precision till tandläkare och tandtekniker. Båda företagens dedikerade fokus att utveckla digital tandvård utgör grunden för vårt samarbete och framtida expansion.

Det nya distributörsavtalet ger kunderna snabbare leveranser och personlig service. Nästa steg är att erhålla 510(k) tillåtelse från den amerikanska myndigheten FDA (Food and Drug Administration) för marknadsplacering och lansering av hela Elos Accurate produktportfölj på den nordamerikanska marknaden.

"Vi är mycket glada över det nya avtalet med Vulcan Custom Dental, vilket bekräftar vår ambition och fokus att expandera inom viktiga marknader. Det nya avtalet kommer att bidra till att nå våra långsiktiga tillväxtmål i Nordamerika", säger Jan Wahlström, VD och koncernchef.

"Med detta avtal tar vi nästa strategiska steg på den amerikanska marknaden", säger Søren Olesen, VD för Elos Medtech Pinol och Global Dental Business Director. "Detta bekräftar vårt dentala fokus och kommer att fungera som en plattform för vidare expansion av vårt dentala produktutbud i USA".

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har mer än 550 anställda och omsätter över 600 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg den 19 juni 2019

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Søren Olesen, VD Elos Medtech Pinol och Global Business Director Dental,
+45 40 41 28 82, soren.olesen@elosmedtech.com

Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 juni 2019 kl 12.00 (CET).

För ytterligare information om Elos Medtech, besök www.elosmedtech.com 

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/