Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech investerar för att möta ökad efterfrågan inom robotkirurgi

12:30 / 2 November 2020 Elos Medtech Press release

Styrelsen för Elos Medtech har idag beslutat att godkänna investeringar inom Elos Medtechs affärsområde Orthopedics för att möta kundernas ökade efterfrågan under 2021 och säkerställa långsiktig tillväxt i linje med bolagets strategiska affärsplan.

Den ökade efterfrågan som nu ses inom Orthopedics är inom robotassisterad kirurgi, en marknad där Elos Medtech är väl etablerad med flera strategiska kunder. Robotkirurgi fortsätter att växa, även under rådande pandemi, och anses vara en tillväxtmotor på den ortopediska marknaden. Inom några år förväntar sig bolaget att ungefär hälften av försäljningen inom Orthopedics är produkter till robotkirurgi. Redan under 2021 förväntas en ökad årlig försäljning om cirka 100 MSEK. Detta kräver investeringar i maskiner, personal och annan utrustning i framför allt den amerikanska enheten, om cirka 70 MSEK under en tre-årsperiod.

Elos Medtech har under de senaste åren utvecklat ett starkt produkterbjudande inom ortopedi genom specialisering och investeringar i företagets kärnkompetenser. Under föregående år färdigställdes utbyggnaden av Elos Medtechs enhet i Memphis, USA, som ett led i koncernens strategiska tillväxtplan. Fokuserade investeringar och dedikerat arbete har bidragit till ett ökat intresse från ledande globala ortopediska företag att utveckla och utöka sitt samarbete med Elos Medtech.

"Vi är mycket glada över att våra kunder visar stort intresse och förtroende för det fokuserade arbete och investeringar som vi tidigare gjort inom Orthopedics. Vi har nu fått flerårsprognoser som bekräftar våra satsningar inom ortopedi. Denna betydande efterfrågan är ett stort steg mot att nå våra långsiktiga mål för tillväxt och lönsamhet", säger Jan Wahlström, VD och koncernchef.

"Vi vinner affärer inom robotassisterad kirurgi tack vare vår demonstrerade expertis inom denna viktiga marknad, vår långsiktiga inriktning på utvalda produkter och nära samarbete i partnerskap med våra strategiska kunder. Det är mycket spännande att se fortsatt utveckling av denna marknadstrend och som kommer att driva betydande försäljningsökning på kort sikt", säger Jodie Gilmore, Global Business Director Orthopedics.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.
Elos Medtech har fler än 500 anställda och omsatte 689 MSEK 2019. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.
Göteborg, 2 november 2020
Elos Medtech AB (publ)
För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com

Jodie Gilmore, Global Business Director Orthopedics, +1 901 323 6699, jodie.gilmore@elosmedtech.com

Denna information är sådan som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2 november 2020 kl. 12:30 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/