Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Uppdatering avseende Elos Medtech's bedömning av COVID-19

12:00 / 25 March 2020 Elos Medtech Press release

Utbredningen av viruset COVID-19 har utvecklats till att bli en global angelägenhet med betydande påverkan på hela samhället sedan Elos Medtech publicerade Bokslutskommunikén den 18 februari.

Elos Medtech bedömer utifrån rådande situation och information att det finns en betydande risk att utbrottet av COVID-19 kommer att ha en finansiell påverkan på bolaget under första halvåret, då bolaget förutser störningar i efterfrågan.

Påverkan på bolaget beror främst på förändrade kundbehov utifrån sjukvårdens omprioriteringar i denna akuta situation. Då utvecklingen är oförutsägbar är det inte möjligt att förutse den mer långsiktiga påverkan pandemin kan komma ha på bolaget.

"Vi följer utvecklingen dagligen på alla de tre kontinenter vi är verksamma på för att kunna fatta välgrundade beslut och agera i enlighet med myndigheters råd och förordningar. Vårt fokus är att säkra vår personals hälsa och jobb. Samtidigt behöver vi minimera bolagets finansiella risker och säkra bolagets framtid", säger Jan Wahlström, VD och koncernchef. "Vi kommer därför genomföra korttidspermittering inom vår nordiska verksamhet inom kort. Vi utvärderar löpande ytterligare behov av åtgärder. Med det vi vet idag har vi bedömt att vi framgent kan producera och leverera i förväntan med kundernas föränderliga behov".

"Gällande vår verksamhet i Kina, kunde vi gradvis öppna fabriken i slutet av februari och har kunnat återgå i full drift sedan början av mars. Fördelarna med att Elos Medtech bedriver verksamhet på flera kontinenter och i flera segment, blir mer tydliga när en pandemi sprider sig över hela världen", avslutar Jan Wahlström.

Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har fler än 550 anställda och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

 

Göteborg, 25 mars, 2020

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33, ewa.linsater@elosmedtech.com

 Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 kl 12.00 (CET).

 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/