Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Styrelsen drar tillbaka föreslagen utdelning. Valberedningen föreslår oförändrade arvoden.

08:45 / 1 April 2020 Elos Medtech Press release

Utbredningen av viruset COVID-19 har utvecklats till att bli en global angelägenhet med betydande påverkan på hela samhället. Elos Medtech bedömer utifrån rådande situation och information att det finns en betydande risk att utbrottet av COVID-19 kommer att ha en finansiell påverkan på bolaget som bolaget tidigare har publicerat. Marknadsläget är exceptionellt och fortsatt mycket svårbedömt.

Styrelsen drar tillbaka förslaget om utdelning
Mot bakgrund av den allmänna osäkerheten och den finansiella påverkan COVID-19 bedöms att ha på Elos Medtech har bolagets styrelse beslutat att dra tillbaka förslaget om en utdelning 1:50 kronor per aktie. Styrelsen kommer därmed att föreslå årsstämman den 21 april att ingen utdelning ska utgå för räkenskapsåret 2019.

Valberedningens förslag om oförändrade styrelsearvoden
Valberedningen har beslutat dra tillbaka förslaget om höjda styrelsearvoden och kommer att föreslå dessa oförändrade. Valberedningens övriga förslag kommer att vara oförändrade.

"Med den pågående COVID-19 pandemin är marknaden för Elos Medtech idag mycket svårbedömd. Med den osäkerhet som råder tar vi de beslut som är bäst för våra anställda och för att minimera bolagets finansiella risk, därför ändrar vi vårt förslag om utdelning", säger Yvonne Mårtensson, styrelsens ordförande i Elos Medtech.

Elos Medtechs årsstämma kommer att hållas som tidigare kallats till den 21 april på bolagets kontor i Göteborg.

Om Elos Medtech
Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har fler än 550 anställda och omsätter över 650 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

Göteborg, 1 april, 2020

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Yvonne Mårtensson, styrelseordförande, 070 833 77 82, yvonne.martensson@elosmedtech.com
Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com

 

 Denna information är sådan information som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 april 2020 kl 08:45 (CET).

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/