Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech i Skara ser ökad efterfrågan för renrumsproduktion

10:00 / 5 February 2021 Elos Medtech Press release

Elos Medtech i Skara är specialiserade på formsprutning i högteknologiska polymerer med hög kvalitet. Bolaget har byggt upp en högautomatiserad produktion, djup kompetens och ett erbjudande som alltfler globala medicintekniska företag finner attraktivt när de söker efter en tillverkande partner.

Bolagets kunder är globala och främst verksamma inom den växande marknaden för medicinsk diagnostik. Elos Medtech ser en ökad efterfrågan av produktion i renrumsmiljö både från nya och befintliga kunder.

Elos Medtech har expanderat fabriken i Skara i olika etapper och beslutet att utöka produktionsytan var ett beslut som togs under 2019. Byggnationen går enligt plan. Verksamheten i Skara, som idag har en fabriksyta på 3 300 m[2], utökas med 2 400 m[2].

Med anledning av den ökade efterfrågan av renrumsproduktion, togs beslutet att bygga hela den nya tillverkningsytan för produktion i ren miljö enligt ISO klass 8. Produktionsstart i den nya produktionshallen planeras till juni 2021.

"Vi ser att med produktion i renrumsmiljö ökar vi våra möjligheter att långsiktigt säkerställa att vi möter efterfrågan från våra kunder och samtidigt utvecklar vi vår affär, erbjudande och varumärke", säger Mathias Andersson, Managing Director för Elos Medtech i Skara. "Renrumsmiljön skapar en mer flexibel och anpassningsbar produktion, som möter varje kunds specifika behov. Detta gör att vi kan attrahera nya kunder och samtidigt växa med våra befintliga kunder", avslutar Mathias Andersson.

Göteborg, 5 februari 2021

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Jan Wahlström VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Mathias Andersson, Managing Director Elos Medtech Skara, 0732 70 99 65, mathias.andersson@elosmedtech.com

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/