Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Elos Medtech

Elos Medtech

Elos Medtech AB: Elos Medtech publicerar Årsredovisning med hållbarhetsrapport 2020

08:30 / 31 March 2021 Elos Medtech Press release

Elos Medtech AB:s Årsredovisning med hållbarhetsrapport för räkenskapsåret 2020 har offentliggjorts och finns nu tillgänglig på koncernens webbplats www.elosmedtech.com

I Årsredovisningen för 2020 är hållbarhetsrapporten samt hållbarhetsnoter för första gången integrerade med årsredovisningen. Den tryckta versionen av Årsredovisningen kommer från och med slutet av april att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Engelsk version kommer att publiceras på bolagets webbplats i maj.

 

Om Elos Medtech
Elos Medtech är en av de ledande utvecklings- och produktionspartnerna för medicintekniska produkter och komponenter i världen, med fokus på dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten bedrivs vid anläggningar i Sverige, Danmark, Kina och USA. Kundbasen utgörs av internationellt verksamma medicinteknikföretag.

Elos Medtech har fler än 500 anställda och omsätter mer än 550 miljoner SEK. Elos Medtech är noterade på NASDAQ Stockholm AB sedan 1989. Elos Medtech B-aktie är klassificerad som Health Care-bolag på Small Cap-listan.

 

Göteborg, 31 mars, 2021

Elos Medtech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Wahlström, VD och koncernchef, 070 212 18 89, jan.wahlstrom@elosmedtech.com
Ewa Linsäter, CFO, 076 633 32 33, ewa.linsater@elosmedtech.com

 

För ytterligare information om koncernen Elos Medtech, se www.elosmedtech.com

Denna information är sådan som Elos Medtech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2021, kl 08:30 (CET).

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/