Industrikoncern inom medicinteknik

ELOS MEDTECH

Elos Medtech är en av Europas ledande utvecklings- och produktionspartner av medicintekniska produkter och komponenter som dentala och ortopediska implantat och instrument. Verksamheten omfattar utveckling, tillverkning och marknadsföring till internationella kunder vilka har behov av komplexa produkter som används i krävande miljöer. Bolaget har anläggningar i Sverige, Danmark, USA och Kina.

Nyckeltal

ELOS MEDTECH

2017 2018e 2019e
Nettoomsättning MSEK 577,9 627,2 659,2
Omsättningstillväxt 4,7% 8,5% 5,1%
Rörelseresultat MSEK 42,7 52,8 59,5
Rörelsemarginal 7,4% 8,4% 9,0%
Vinst per aktie KR 3,73 4,01 4,57
Utdelning per aktie KR 0,00 0,00 1,00
Eget kapital MSEK 369,0 514,8 551,7
Soliditet 43,5% 53,3% 59,0%
Nettoskuld MSEK 358,6 156,5 102,0
Antal miljoner aktier 6,1 8,1 8,1

Värdering

ELOS MEDTECH

2016 2017 2018e 2019e
P/E (x) 22,5 19,0 17,7 15,5
P/BV (x) 1,6 1,2 1,1 1,0
EV/S (x) 1,7 1,4 1,2 1,0
EV/EBITDA (x) 9,7 8,4 7,0 6,0
EV/EBIT (x) 22,1 18,4 13,8 11,3
Direktavkastning (%) 1,3% 0,0% 0,0% 1,4%