Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eltel

Eltel

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eltel AB

14:29 / 15 February 2021 Eltel Press release

Flaggningsmeddelande i Eltel AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556728-6652 Eltel AB
Instrument SE0006509949 Aktier
Innehavare Swedbank Robur Fonder AB
 
Före transaktionen
Antal aktier 8 031 528
Antal rösträtter 8 031 528
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Sälj
Datum 2021-02-12
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 6 366 148
 - direkt innehavda rösträtter 6 366 148
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 4,04 %
 - direkt innehavda rösträtter 4,06 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 4,06 % 6 366 148
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 4,06 % 6 366 148
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/