Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eltel

Eltel

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Eltel AB

15:00 / 17 February 2021 Eltel Press release

Flaggningsmeddelande i Eltel AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent 556728-6652 Eltel AB
Instrument SE0006509949 Ordinary A shares
Innehavare Mariatorp Oy
 
Före transaktionen
Antal aktier Uppgift saknas *
Antal rösträtter Uppgift saknas *
 
Transaktionen
Skäl för flaggning Övrigt
Datum 2021-02-17
Gränsvärde för antal aktier 5 %
Gränsvärde för rösträtter 5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier 9 300 000
 - direkt innehavda rösträtter 9 300 000
 - indirekt innehavda rösträtter 0
Andel
 - aktier 5,9048 %
 - direkt innehavda rösträtter 5,93684 %
 - indirekt innehavda rösträtter 0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtter Antal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,93684 % 9 300 000
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT 5,93684 % 9 300 000
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter 9 300 000
 - andel av rösträtter 5,93684 %
 
Kommentar
Changes due to: Wipunen varainhallinta Oy (1948054-2) , Mariatorp Oy (2690035-7) och Heikintorppa Oy (3102568-1) har den 17.2.2021 avslutat överenskommelsen om att genom ett samordnat utövande av rösträtten inta en långsiktig gemensam i hållning i fråga om Eltel Ab:s förvaltning.
 

* Uppgiftslämnaren har valt att inte uppge detta.

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/