Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Eltel

Eltel

ELTEL: Eltel publicerar årsredovisning för 2020

10:00 / 30 March 2021 Eltel Press release

Eltels årsredovisning för 2020 som även omfattar hållbarhetsredovisningen finns nu tillgänglig på www.eltelgroup.com.

Den tryckta årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på svenska och engelska från och med vecka 16 och kan beställas på https://www.eltelgroup.com/sv/bestall-tryckt-material/.

För mer information:
Elin Otter, Director, Communications and Investor Relations
Tel: +46 72 595 4692, elin.otter@eltelnetworks.com

Denna information är sådan information som Eltel AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 mars 2021 kl. 10.00 CET.

Om Eltel
Eltel är en ledande nordisk leverantör av fälttjänster för kommunikations- och elnätverk. Vi tillhandahåller ett brett utbud av lösningar som spänner från underhålls- och uppgraderingstjänster till projektleveranser. Där ingår design, planering, byggnation, installation och säkrande av drift av nätverk för en hållbar och uppkopplad värld, både idag och för kommande generationer. Under 2020 hade Eltel en omsättning på 938 miljoner euro. Antalet anställda uppgår för närvarande till cirka 5 400. Eltel AB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/