Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Embracer Group

Embracer Group

Embracer Group AB: Aktiesplit i Embracer Group

08:00 / 23 September 2021 Embracer Group Press release

Årsstämman i Embracer Group AB beslutade den 16 september 2021 om uppdelning av bolagets aktier (s.k. aktiesplit) 2:1 varigenom en befintlig A-aktie respektive en befintlig B-aktie vardera delas upp i två nya aktier. Styrelsen bemyndigades även av årsstämman att fastställa avstämningsdag för uppdelningen.

Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktier i bolaget ska vara den 30 september 2021. Sista dag för handel i bolagets aktier före aktiespliten är den 28 september 2021. Första dag för handel i bolagets aktier efter aktiespliten är den 29 september 2021.

Aktiespliten kommer att genomföras automatiskt genom Euroclear Sweden AB och aktieägare behöver inte vidta någon åtgärd.

Nya ISIN-koder är för A-aktien: SE0016828503 och B-aktien: SE0016828511.

Antalet aktier efter genomförd uppdelning blir 1 014 949 830, fördelat på 66 798 274 A-aktier och 948 151 556 B-aktier (före uppdelning totalt 507 474 915 aktier). Varje akties kvotvärde ändras från cirka 0,0027 kronor till cirka 0,0013 kronor.

För mer information, vänligen kontakta:
Lars Wingefors, grundare och VD Embracer Group AB
Tel: +46 708 47 19 78
E-mail: lars.wingefors@embracer.com

Om Embracer Group
Embracer Group är ett moderbolag till företag som utvecklar och förlägger PC-, konsol- och mobilspel för den globala spelmarknaden. Koncernen har en bred spelportfölj med över 240 ägda varumärken, som till exempel Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Darksiders, Metro, MX vs ATV, Kingdoms of Amalur, TimeSplitters, Satisfactory, Wreckfest, Insurgency, World War Z, Borderlands och många fler.

Embracer Group har huvudkontor i Karlstad och global närvaro genom de åtta operativa koncernerna: THQ Nordic, Koch Media, Coffee Stain, Amplifier Game Invest, Saber Interactive, DECA Games, Gearbox Entertainment och Easybrain. Koncernen har 80 interna studios och fler än 8 500 medarbetare och kontrakterade utvecklare i fler än 40 länder.

Embracer Groups aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market Stockholm under kortnamnet EMBRAC B. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB som nås via info@fnca.se+46-8-528 00 399.

Prenumerera på pressmeddelanden och finansiell information: https://embracer.com/investors/subscription/?lang=sv

Show as PDF

Show original from Cision

Cision

This information was distributed by Cision http://www.cisionwire.se/