Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Below you will find current and archived press releases for your associated company. Navigate by selecting the year in the list below and click on the press release you want to read. Distribution takes place with a maximum of five minutes delay from press release.

Company News

MSC och Brokat inleder samarbete

MSC och Brokat inleder samarbete O-listenoterade IT-konsultföretaget MSC och Brokat som är en internationell leverantör av programvaror för e-handels...

12:10 / 9 Nov Empir Group Press release

Förändring i ledningen

Förändring i ledningen Helén Källholm har utsetts till MSC:s vice VD fr.o.m den första november. Hennes nuvarande befattning som ansvarig för ekonomi...

11:56 / 7 Nov Empir Group Press release

Delårsrapport 2000-09-30 (9 månader)

Delårsrapport 2000-09-30 (9 månader) Nettoomsättningen uppgick till 76,2 (87,8) mkr Resultatet efter finansnetto uppgick till 1,9 (15,8) mkr Vinstm...

11:08 / 25 Oct Empir Group Press release

MSC i samarbete med SIF

MSC i samarbete med SIF SIF Stockholm har tecknat ett avtal med utbildningsföretaget MSC Index Utbildning. "SIF Stockholm jobbar ambitiöst med att fö...

16:44 / 28 Aug Empir Group Press release

Delårsrapport 2000-06-30 (6 månader)

Delårsrapport 2000-06-30 (6 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 54,8 (63,0) mkr * Resultatet efter finansnetto uppgick till 7,8 (14,2) mkr * Vi...

10:17 / 16 Aug Empir Group Press release

Delårsrapport 2000-03-31 (3 månader)

Delårsrapport 2000-03-31 (3 månader) * Fortsatt satsning på e-business och mobilt Internet * Nettoomsättningen uppgick till 28,7 (32,2) mkr * Resul...

17:55 / 27 Apr Empir Group Press release

MSC går in som delägare i Pollux

MSC går in som delägare i Pollux MSC har förvärvat aktier motsvarande 11,25 procent av rösterna i Pollux Feedback AB som utvecklar mjukvarulösningar ...

12:26 / 26 Apr Empir Group Press release

MSC och Sun Microsystems i samarbete

MSC och Sun Microsystems i samarbete MSC Index Utbildning och Sun Microsystems har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda öppna kurser i StarOffi...

12:00 / 18 Apr Empir Group Press release

MSC går med i WAP Forum

MSC går med i WAP Forum Som ett logiskt steg i sin mobila satsning har MSC gått med i WAP Forum, den samlande internationella organisationen för utve...

14:13 / 12 Apr Empir Group Press release

MSC förstärker ledningen

MSC förstärker ledningen MSC fortsätter sin satsning på e-business och mobilt Internet genom tillsättning av tre nya ledare inom företaget. Per Ockl...

11:31 / 22 Mar Empir Group Press release

Bokslutskommuniké 1999-12-31

Bokslutskommuniké 1999-12-31 * Satsning på e-business och mobilt Internet * Nettoomsättningen ökade med 14,5 % till 115,0 (100,5 ) mkr * Resultatet...

11:03 / 3 Feb Empir Group Press release

Forsmarks kraftgrupp sluter nytt avtal med MSC

Forsmarks kraftgrupp sluter nytt avtal med MSC Forsmarks kraftgrupp har förlängt sitt ramavtal med IT-företaget MSC till att gälla ytterligare ett å...

11:04 / 31 Jan Empir Group Press release

SJ Data sluter nytt avtal med MSC

SJ Data sluter nytt avtal med MSC SJ Data har förlängt sitt ramavtal med IT-företaget MSC till att gälla ytterligare ett år. Avtalet avser konsulttjä...

11:04 / 28 Jan Empir Group Press release