Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Forsmarks kraftgrupp sluter nytt avtal med MSC

11:04 / 31 January 2000 Empir Group Press release

Forsmarks kraftgrupp sluter nytt avtal med MSC Forsmarks kraftgrupp har förlängt sitt ramavtal med IT-företaget MSC till att gälla ytterligare ett år. Avtalet avser IT-tjänster och nätverksadministration. Samarbetet med Forsmarks kraftgrupp sträcker sig flera år bakåt i tiden, säger Stellan Nilsson, konsultchef på MSC. Genom detta och andra samarbeten har vi en mycket stark position på energimarknaden. MSC är en komplett IT-partner som utvecklar affärslösningar för den digitala och mobila framtiden. Kompetensområden är Internet och mobilt Internet, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Vi marknadsför även informationssystemet Akutliggaren samt produkterna SQLMover, Faxination och ForeCast. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Nettoomsättningen 1998 uppgick till 100 mkr. Under 1999 var tillväxten fortsatt god och resultatet positivt. För närvarande har MSC drygt 130 anställda. För ytterligare information kontakta Stellan Nilsson, konsultchef, på tel. 08-446 55 02 Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 Se även www.msc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00260/bit0002.pdf

Show as PDF