Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

Förändring i ledningen

11:56 / 7 November 2000 Empir Group Press release

Förändring i ledningen Helén Källholm har utsetts till MSC:s vice VD fr.o.m den första november. Hennes nuvarande befattning som ansvarig för ekonomi och HR samt administration kvarstår. Hon kommer att vara delaktig i alla frågor som berör företagets verkställande ledning. Initialt kommer fokus att vara på att höjning av den interna effektiviteten. Helén Källholm anställdes som CFO på MSC i juni år 2000. Hon kom då från managementkonsultföretaget Consultus där hon var verksam som managementkonsult. Tidigare har Helén varit auktoriserad revisor på Deloitte & Touche. MSC är en komplett IT-partner på den snabbt växande marknaden för e- business. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, finans, försäkring, telekom, samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har drygt 120 anställda. År 1999 uppgick nettoomsättningen till 115 mkr och resultatet efter finansiella investeringar till 34 mkr. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00650/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/07/20001107BIT00650/bit0002.pdf

Show as PDF