Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC utvecklar försäkringssystem åt nytänkaren SUSAB

14:47 / 14 November 2000 Empir Group Press release

MSC utvecklar försäkringssystem åt nytänkaren SUSAB MSC har fått förtroendet att utveckla helt nya försäkringssystem åt försäkringsalternativet SUSAB (Scandinavian Underwriting Services AB). SUSAB har som nytt försäkringsalternativ på den svenska konsumentförsäkringsmarknaden rönt stor uppmärksamhet då de tillämpar ett helt nytt koncept. SUSAB satsar på sakförsäkringar samtidigt som de stora försäkringsbolagen drar ned på sin verksamhet. Genom att erbjuda finansbolag en fullständig produktservice inom motor och civilförsäkring (hem, villa och fritidshus) i s k outsourcad form kan välkända finansbolag utbjuda "egen försäkringsverksamhet " som utökad finansiell tjänst till sina kundbaser. -MSC bidrar till SUSABs satsning med ett gediget kunnande inom strukturerad applikationsutveckling, projektledning och mycket annat som rör IT. Det borgar för hög kvalitet på levererade system, vilket är en förutsättning för att vår verksamhet ska fungera på ett lönsamt sätt, säger Björn Johansson, verkställande direktör på SUSAB. -Som strategisk partner kan vi tillföra SUSAB kompetens på många olika delområden inom IT, vilka bidrar positivt till kundens affärsverksamhet, säger Muazzam Choudhury, verkställande direktör, MSC. MSC är en komplett IT-partner på marknaden för e-business. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, finans, försäkring, telekom, samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har drygt 120 anställda. År 1999 uppgick nettoomsättningen till 115 mkr och resultatet efter finansiella investeringar till 34 mkr. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD MSC på tel. 08-446 55 06 Björn Johansson, VD SUSAB på tel 08-562 30 600 Se även www.msc.se samt www.susab.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00890/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/14/20001114BIT00890/bit0002.pdf

Show as PDF