Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC utvecklar servicebokning på Internet åt Kaiser Bil

10:25 / 22 November 2000 Empir Group Press release

MSC utvecklar servicebokning på Internet åt Kaiser Bil MSC:s lösning möjliggör bokning i realtid, bilverkstadens bokningskalender görs tillgänglig för kunderna via Kaiser Bil:s hemsida. Kunden kan när som helst på dygnet se och boka en ledig tid. Kunden får via e-post en bekräftelse av sin bokning samt en påminnelse dagen innan det är dags att lämna in bilen. Kaisers bokningssystem innebär ett stort nyskapande inom bilbranschen. Nuvarande lösningar för bokning av bilservice via Internet erbjuder kunden möjlighet att skicka sitt önskemål via e-post, vilket sedan skall besvaras av bilverkstaden. Kan kundens önskemål inte uppfyllas fortsätter dialogen via e-post. Denna lösning har inte fått något större genomslag utan upplevs sannolikt som sämre än att ringa bilverkstaden och klara av bokningen direkt. Kaiser Bil utnämndes till bästa Nissan återförsäljare 1999 och har en uttalad strategi och fokusering på förbättrad kundservice där IT spelar en central roll. Bokningssystemet är ett led i denna satsning. MSC är en komplett IT-partner på marknaden för e-business. MSC skapar affärslösningar från idé till genomförande, baserade på internet och mobilt internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, finans, försäkring, telekom, samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002- certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O- lista. MSC har drygt 120 anställda. År 1999 uppgick nettoomsättningen till 115 mkr och resultatet efter finansiella investeringar till 34 mkr. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD MSC på tel. 08-446 55 06 Crister Kaiser, VD Kaiser Bil på tel 08-792 29 00 Se även www.msc.se och www.kaiserbil.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/22/20001122BIT00350/bit0002.pdf

Show as PDF