Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC:s huvudägare genomför omstämpling av A-aktier

14:21 / 15 November 2000 Empir Group Press release

MSC:s huvudägare genomför omstämpling av A-aktier Huvudägaren i MSC Konsult AB, tillika grundaren och VD:n, Muazzam Choudhury, har genomfört en omstämpling av 400.000 A-aktier till B-aktier. Registrering har skett hos PRV 2000-11-10. Efter omstämplingen uppgår Muazzam Choudhurys innehav i MSC Konsult AB till 390.000 A-aktier och 520.300 B-aktier vilket motsvarar 29% av kapitalet och 65% av rösterna. Bolagets totala aktiekapital fördelar sig därmed på 400.000 A-aktier och 2.770.000 B-aktier MSC är en komplett IT-partner på marknaden för e-business. Vi skapar affärslösningar från idé till genomförande baserat på Internetoch mobilt Internet. Kompetensområden är Business Solutions, Object Solutions, Mobile Solutions, Network Solutions, Standard Platforms samt Training. Kunderna finns främst inom branscherna bank, finans, försäkring, telekom, samt resor och transporter. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. MSC har drygt 120 anställda. År 1999 uppgick nettoomsättningen till 115 mkr och resultatet efter finansiella investeringar till 34 mkr. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD MSC på tel. 08 - 446 55 06, 070 - 595 83 21 Se även www.msc.se. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/11/15/20001115BIT00910/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/11/15/20001115BIT00910/bit0002.pdf

Show as PDF