Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC presenterar ny undersökning: WAP-tekniken får störst genomslag inom banker och reseföretag

11:01 / 4 February 2000 Empir Group Press release

MSC presenterar ny undersökning: WAP-tekniken får störst genomslag inom banker och reseföretag När WAP inom kort blir den dominerande tekniken för överföring av Internetinnehåll och andra avancerade tjänster till mobila terminaler i Sverige får den störst genomslag inom finansbranschen. Det är innehållet i ett examensarbete från Linköpings universitet utfört på uppdrag av IT- företaget MSC. MSC är en väletablerad IT-partner till banker och reseföretag. Branschkompetensen i kombination med vår satsning på mobilt Internet kommer att bli mycket värdefull för våra kunder. Undersökningen bekräftar att vår satsning ligger rätt i tiden, säger Muazzam Choudhury, verkställande direktör. Undersökningen "Marknaden för WAP-konsulter" har genomförts av Jenny Malmkvist och Nannie Odelholm vid Institutionen för datavetenskap vid Linköpingsuniversitet. Författarna konstaterar att aktiemäklare på Internet är de aktörer på finansmarknaden som i genomsnitt kommit längst med utveckling av WAP- tjänster. Dessa har i nuläget störst värde av att erbjuda sina kunder WAP- tjänster. Inledningsvis handlar det om tjänster som alarmerar kunden om kursvariationer men även om aktiehandel, saldobesked mm. I bankvärlden kan bankernas telefontjänster idag erbjuda samma möjligheter som WAP-tekniken. I ett senare skede kommer det dock att bli aktuellt att sköta exempelvis betalningar av räkningar via mobiltelefonen. Även resebranschen utpekas i rapporten som en bransch där WAP-tjänster kan ge både kund och tjänsteleverantör stort värde. Det handlar då framförallt om tidtabellsupplysning, bokningar och trafikinformation. De stora analysföretagen bedömer att antalet mobiltelefonanvändare i världen kommer att nå miljardstrecket inom 3-5 år och att hälften av dessa kommer att använda WAP-terminaler. Antalet mobiltelefoner förväntas därigenom överstiga antalet PC uppkopplade mot Internet år 2004. WAP kommer bli större i Sverige än generellt i världen eftersom Skandinavien har stort inflytande på utvecklingen av WAP, säger Jenny Malmkvist. WAP-utvecklingen kommer att ta ordentlig fart i samband med införandet av GPRS i mobiltelefonnäten. GPRS är en teknik som möjliggör att de traditionella GSM-näten kan klara paketbaserad teknik. För användaren innebär detta troligen att priset på WAP-användandet sjunker eftersom tjänsterna kan prissättas efter den mängd data som skickas. Med GPRS kan man också vara ständigt uppkopplad och beredd att ta emot WAP-tjänster. Säkerheten är en del av WAP-tekniken som fortfarande är under utveckling. Författarna bedömer att det kan ta många månader innan fullständig säkerhet kan uppnås. Till dess kan dock egna WAP-linor och -bryggor lösa problemen. Det största hotet mot WAP-tekniken är tiden, säger Nannie Odelholm. Om cirka 5 år lär inte WAP längre vara den teknik som möjliggör den snabbaste överföringen av information i mobiltelenäten. MSC är en komplett IT-partner som utvecklar affärslösningar för den digitala och mobila framtiden. Kompetensområden är Internet och mobilt Internet, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Vi marknadsför även informationssystemet Akutliggaren samt produkterna SQLMover, Faxination och ForeCast. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Nettoomsättningen 1999 uppgick till 115 mkr och resultatet efter finansnetto till 34 mkr. Utsikterna år 2000 är fortsatt god tillväxt och positiv resultat För närvarande har MSC drygt 130 anställda. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 Bo Svedberg , vice VD, på tel. 08-446 55 02 Se även www.msc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/04/20000204BIT00280/bit0002.pdf

Show as PDF