Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC tecknar ramavtal med Premiepensionsmyndigheten

14:26 / 22 February 2000 Empir Group Press release

MSC tecknar ramavtal med Premiepensionsmyndigheten PPM, Premiepensionsmyndigheten har tecknat avtal med IT-företaget MSC. Avtalet omfattar IT-konsultstöd och gäller under två år, till och med 2001-12-31, med möjlighet till förlängning ytterligare ett år. MSC är en komplett IT-partner på den snabbt växande marknaden för e- business. Kompetensområden är Internet och mobilt Internet, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Nettoomsättningen 1999 uppgick till 115 mkr och resultatet efter finansnetto till 34 mkr. Utsikterna år 2000 är fortsatt god tillväxt och positiv resultat För närvarande har MSC drygt 130 anställda. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 Bo Svedberg , vice VD, på tel. 08-446 55 02 Se även www.msc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/02/22/20000222BIT00660/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/02/22/20000222BIT00660/bit0002.pdf

Show as PDF