Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC förstärker ledningen

11:31 / 22 March 2000 Empir Group Press release

MSC förstärker ledningen MSC fortsätter sin satsning på e-business och mobilt Internet genom tillsättning av tre nya ledare inom företaget. Per Ocklind, 42 år, är ny chef för området mobila lösningar. Per har närmast varit ansvarig för teknologimarknadsföring av WAP på Ericsson Radio Systems. Mona Engman, 35 år, är ny konsultchef inom området systemintegration. Hon har närmast arbetat på Ericsson Radio Access som linjechef på utvecklingsavdelningen för antennära delar till radiobasstationer. Magnus Lagercrantz, 40 år, är ny försäljnings- och marknadsdirektör. Han kommer närmast från en befattning som marknadschef på WIN Värdepapper, ett bolag inom investmentkonsultgruppen Wassum. Bo Svedberg, vice VD har efter 5 år valt att i juni lämna företaget för en befattning som VD för ICM Logistik AB. MSC är en komplett IT-partner på den snabbt växande marknaden för e- business. Kompetensområden är Internet och mobilt Internet, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Nettoomsättningen 1999 uppgick till 115 mkr och resultatet efter finansnetto till 34 mkr. Utsikterna år 2000 är fortsatt god tillväxt och positiv resultat För närvarande har MSC drygt 130 anställda. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 Se även www.msc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00400/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/22/20000322BIT00400/bit0002.pdf

Show as PDF