Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC går in som delägare i Pollux

12:26 / 26 April 2000 Empir Group Press release

MSC går in som delägare i Pollux MSC har förvärvat aktier motsvarande 11,25 procent av rösterna i Pollux Feedback AB som utvecklar mjukvarulösningar för relationshantering över Internet. Pollux Feedback AB vänder sig till företag med behov av en nära dialog med kunder, medarbetare och andra intressenter. Med den egenutvecklade mjukvaruplattformen Feedback som bas erbjuder bolaget standardlösningar och kundanpassade lösningar inom området relationshantering över Internet. - Användningsområden för kunderna kan t ex vara enkät- och dialogsystem. Pollux har med egen personal och med partners hög kompetens inom områden som Customer Relationship Management, kund och marknadsundersökningar, attitydundersökningar m m, säger Gunnar von Arnold, verkställande direktör, Pollux. - Som ett led i vår satsning på e-business bygger vi nu en strategisk allians med ett företag som utvecklar verktyg för Internet inom bl a Customer Relationship Management. Vår bedömning är att denna marknad har en mycket stor tillväxtpotential, säger Muazzam Choudhury, verkställande direktör, MSC. MSC är en komplett IT-partner på den snabbt växande marknaden för e-business. Kompetensområden är Internet och mobilt Internet, systemintegration, nätverk och kommunikation samt utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-aktien vid Stockholms fondbörs O-lista. Netto- omsättningen 1999 uppgick till 115 mkr och resultatet efter finansnetto till 34 mkr. För närvarande har MSC drygt 135 anställda. För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel. 08-446 55 06 Se även www.msc.se. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/04/26/20000426BIT00730/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/04/26/20000426BIT00730/bit0002.pdf

Show as PDF