Press the button and be introduced to a new random company!

Introduce me >

Social media

facebook   Follow us on Twitter

Coverage

Empir Group

Empir Group

MSC i samarbete med SIF

16:44 / 28 August 2000 Empir Group Press release

MSC i samarbete med SIF SIF Stockholm har tecknat ett avtal med utbildningsföretaget MSC Index Utbildning. "SIF Stockholm jobbar ambitiöst med att förbättra medlemmarnas möjligheter till kompetensutveckling" säger Kjell Johnson, chef för SIF Stockholm. Det här erbjudandet är ett led i det arbetet. Erbjudandet presenteras stort i senaste numret av SIF Stockholms tidning SUSningen. Avtalet med MSC Index Utbildning gäller fram till och med december år 2000 och ger SIF:s medlemmar möjlighet att utbilda sig inom IT, till rabatterat pris. "Med detta avtal får vi möjlighet att nå ut till många fler människor. Vi ser det som ett stort förtroende" säger Ulla Åström, utbildningschef på MSC Index Utbildning. MSC Index Utbildning erbjuder ett brett utbud av kurser inom datorområdet - allt från rena nybörjarkurser till avancerade kurser i webbproduktion, e- handel och programmering men också Rationals verktyg och metodik. Index Utbildning har funnits sedan 1987 och har samarbetat med SIF Stockholm under lång tid, men hittills i projekt av mer tillfällig karaktär. I december 1999 förvärvades Index Utbildning av e-businessföretaget MSC Konsult AB. MSC är en komplet IT-partner som utvecklar affärslösningar för den digitala och mobila framtiden. Kompetensområden är e-business och mobila lösningar, systemintegration, nätverk, kommunikation och utbildning. Kunderna finns främst inom branscherna bank och finans, telekom, försäkring samt resor och transporter. Bolagets kvalitetssystem är ISO 9002-certifierat. I maj 1998 noterades B-altien vid Stockholms fondbörs O-lista. Nettoomsättningen 1999 uppgick till 115 mkr och resultatet efter finansnetto till 34 mkr. För närvarande har MSC drygt 125 anställda. Stockholm 2000-08-28 För ytterligare information kontakta Muazzam Choudhury, VD på tel.nr 08-446 55 06 eller Ulla Åström, utbildningschef, på telefon 08-24 31 31. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/08/28/20000828BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/08/28/20000828BIT01110/bit0002.pdf

Show as PDF